جاذبه های پاسارگاد

0
برج سنگی پاسارگاد (زندان سلیمان)

برج سنگی پاسارگاد (زندان سلیمان)

Pasargad Stone Tower (Soleiman Prison)
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
پاسارگاد / ایران
رتبه در پاسارگاد 6 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
کاخ اختصاصی کوروش
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
پاسارگاد / ایران
رتبه در پاسارگاد 5 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
تل تخت

تل تخت

Tall-e Takht
3
(از 2 نقد و بررسی)
پاسارگاد / ایران
رتبه در پاسارگاد 9 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
پاسارگاد (مقبره کورش)
4.7
(از 24 نقد و بررسی)
پاسارگاد / ایران
رتبه در پاسارگاد 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 24 رای
مشاهده
مجتمع خدمات رفاهی سعادت شهر
3
(از 1 نقد و بررسی)
پاسارگاد / ایران
رتبه در پاسارگاد 4 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
محوطه مقدس پاسارگاد
2
(از 1 نقد و بررسی)
پاسارگاد / ایران
رتبه در پاسارگاد 7 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
آبراه های پاسارگاد
2
(از 1 نقد و بررسی)
پاسارگاد / ایران
رتبه در پاسارگاد 7 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
کاخ پذیرایی پاسارگاد
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاسارگاد / ایران
رتبه در پاسارگاد 2 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاخ دروازه

کاخ دروازه

The Gate Palace
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاسارگاد / ایران
رتبه در پاسارگاد 2 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاخ بار عام پاسارگاد
پاسارگاد / ایران
رتبه در پاسارگاد 10 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده