جاذبه های شاهرود

0
پارک آبشار شاهرود

پارک آبشار شاهرود

Shahroud Waterfall Park
4.2
(از 5 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 10 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 80٪ از 5 رای
مشاهده
روستای ابر شاهرود
3
(از 1 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 13 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای مجن

روستای مجن

Mojen Vilage
4
(از 2 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 11 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آبشار مجن شاهرود

آبشار مجن شاهرود

Shahrud Mojen Waterfall
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 3 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
بازار شاهرود

بازار شاهرود

Bazaar of Shahrood
4
(از 1 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 5 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سد مجن

سد مجن

Mojn Dam
4
(از 1 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 5 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سلام قسمت مربوط به نوشتن نقد و بررسی فعال نیست.
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 2 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جنگل ابر

جنگل ابر

Abr Forest
4.8
(از 8 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 1 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
مجموعه آرامگاه بایزید بسطامی
4.1
(از 8 نقد و بررسی)
بسطام / ایران
رتبه در بسطام 2 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی

آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی

Tomb of Sheykh Abolhasan Kharghani
4.2
(از 7 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 4 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
جنگل اولنگ

جنگل اولنگ

Olang Forest
4
(از 1 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 5 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خانه یغمایی ها
3
(از 2 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 15 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
آرامگاه بایزید بسطامی
بسطام / ایران
رتبه در بسطام 4 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
برج کاشانه

برج کاشانه

Kashaneh Tower
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
بسطام / ایران
رتبه در بسطام 1 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 4 رای
مشاهده
روستای رضاآباد
4
(از 1 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 5 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد بایزید بسطامی

مسجد بایزید بسطامی

Bayazid Bastami Mosque
0
بسطام / ایران
رتبه در بسطام 4 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه شاهرود

موزه شاهرود

Shahroud Museum
4
(از 2 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 11 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
بقعه امامزاده محمد

بقعه امامزاده محمد

Tomb of Imamzadeh Mohammad
3
(از 1 نقد و بررسی)
بسطام / ایران
رتبه در بسطام 3 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجتمع رفاهی ثامن الائمه

مجتمع رفاهی ثامن الائمه

Samenolameh Recreational Complex
3
(از 1 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 13 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار سنتی شاهرود

بازار سنتی شاهرود

Shahrood Traditional Market
4
(از 1 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 5 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده