جاذبه های شوش

5
از 1 رای
قلعه شوش

قلعه شوش

Shush Castle
4.3
(از 8 نقد و بررسی)
شوش / ایران
رتبه در شوش 4 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
کاخ آپادانا شوش

کاخ آپادانا شوش

Shush Apadana Castle
4.2
(از 8 نقد و بررسی)
شوش / ایران
رتبه در شوش 6 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
موزه شوش

موزه شوش

Susa Museum
5
(از 8 نقد و بررسی)
شوش / ایران
رتبه در شوش 2 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
آرامگاه دانیال نبی
4
(از 7 نقد و بررسی)
شوش / ایران
رتبه در شوش 7 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
چغازنبیل

چغازنبیل

Chogha Zanbil
4.9
(از 20 نقد و بررسی)
شوش / ایران
رتبه در شوش 1 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 20 رای
مشاهده
محوطه باستانی شوش

محوطه باستانی شوش

The Ancient Area of Susa
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
شوش / ایران
رتبه در شوش 3 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
موزه هفت تپه

موزه هفت تپه

Haft Tepeh Museum
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
شوش / ایران
رتبه در شوش 5 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آرامگاه دعبل خزاعی

آرامگاه دعبل خزاعی

Tomb of Deabel Khazaei
0
شوش / ایران
رتبه در شوش 8 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای مزرعه طریفی

روستای مزرعه طریفی

Mazraeh Tarifi Village
0
شوش / ایران
رتبه در شوش 8 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک ارمغان خانواده

پارک ارمغان خانواده

Armaghan Khanevadeh Park
0
شوش / ایران
رتبه در شوش 8 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
دو گور و دو پا
0
شوش / ایران
رتبه در شوش 8 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده