جاذبه های استان تهران

0
آرامستان باغ توتی
5
(از 1 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 94 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کارخانه سیمان شهر ری

کارخانه سیمان شهر ری

Shahr-e Rey Cement Factory
5
(از 1 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 94 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
گردنه گدوک

گردنه گدوک

Gardaneh Gadook
4
(از 1 نقد و بررسی)
فیروزکوه / ایران
رتبه در فیروزکوه 5 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بولینگ شیان

بولینگ شیان

Shian Bowling
4
(از 1 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 234 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ایران مال
4.7
(از 24 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 6 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 24 رای
مشاهده
تنگه ساواشی (تنگه واشی)
4.6
(از 6 نقد و بررسی)
فیروزکوه / ایران
رتبه در فیروزکوه 2 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
کتیبه تنگه ساواشی (تنگه واشی)
5
(از 3 نقد و بررسی)
فیروزکوه / ایران
رتبه در فیروزکوه 1 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
بوستان امیریه
3
(از 1 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 346 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه چیتگر (درياچه خلیج فارس)
4.2
(از 21 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 331 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 95٪ از 21 رای
مشاهده
مجموعه ایلوژنا
4
(از 1 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 234 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بوستان پرواز

بوستان پرواز

Parvaz Garden Park
4.3
(از 6 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 206 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 83٪ از 6 رای
مشاهده
شهربازی هورا پارک
3
(از 1 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 346 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
عمارت تیمورتاش

عمارت تیمورتاش

TeymorTash Mansion
4.4
(از 5 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 204 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
غذاهای خیابانی خیابان سی تیر
4
(از 16 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 405 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 94٪ از 16 رای
مشاهده
موزه پوشاک سلطنتی
4.2
(از 7 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 223 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
گورستان کاتولیک دولاب
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 180 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
روستای رندان
4
(از 2 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 310 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آبشار رندان

آبشار رندان

Rendan Waterfall
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 210 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
موزه آب (مجموعه سعد آباد)
3.5
(از 4 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 412 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 4 رای
مشاهده
موزه ظروف سلطنتی کاخ سعدآباد (کاخ اشرف)
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 225 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده