سفرنامه های شیکاگو

آگهی لست سکند - مرجع قیمت ۲ - جایگاه K - دسکتاپ

سفر به شهر بادها (Wind City) (2 قسمت)

مقاصد : شیکاگو
سفرنامه نویسی حرفه ای خارجی 98

سفر به شهر بادها ( Windy City )   آمریکا ، شیکاگو   هواپیما از شهر کوچکی در شمال استان انتاریو در تورنتو به زمین می نشیند . این فرودگاه با آنکه مانند فرودگاه اصلی و بین المللی شهر تورنتو، بین المللی است اما بیشتر برای پروازهای داخلی

هلی زانفر
95
25.6K
4.5
ادامه مطلب