سفرنامه های گرینلند

آگهی لست سکند - مرجع قیمت ۲ - جایگاه K - دسکتاپ

سفری به قطب شمال ، سرزمین یخ و برف

مقاصد : گرینلند
سفرنامه نویسی حرفه ای خارجی 98

سفری به  قطب شمال ، سرزمین  یخ و برف    سفر به گرینلند ، از آن دست سفرهایی بود که نه آرزویش را داشتم و نه حتی لحظه ای به آن می اندیشیدم ؛ اما بسان آبی نطلبیده ، ناگهان پیش رویم قرار گرفت و منِ مشتاق

هلی زانفر
76
39.2K
4.6
ادامه مطلب