سفرنامه های شهر نیویورک

آگهی لست سکند - مرجع قیمت ۲ - جایگاه K - دسکتاپ

سفر جاده ای به سیب بزرگ آمریکا (2 قسمت)

مقاصد : شهر نیویورک
مسابقه سفرنامه نویسی - حرفه ای خارجی ۱۴۰۱

سفر جاده ای به سیب بزرگ آمریکا   چند روز قبل از شروع سال جدید 2020 ، بار سفر می بندیم به سوی شهر نیویورک برای گذراندن شب سال نو در شهری که بزرگترین شهر آمریکاست ؛ شهری بی خواب که نبض اقتصاد جهان در آن تندتر

هلی زانفر
104
21.6K
4
ادامه مطلب