سفرنامه های کبک

آگهی لست سکند - مرجع قیمت ۲ - جایگاه K - دسکتاپ

به کانادا (سرزمین آبها ) سفر کنید ، سفرنامه اش با من (2 قسمت)

مقاصد : کاناداکبک
سفرنامه نویسی حرفه ای خارجی 98

- سخن اول   اگرچه همیشه با شنیدن واژه ی سفر ، اولین چیزی که به ذهن خطور می کند ؛ کندن و رفتن برای مدتی کوتاه و یا طولانی از شهر و دیاریست که در آن روزگار می گذرانیم ؛ اما بزرگترین سفر ، برای

هلی زانفر
74
19.6K
4.5
ادامه مطلب