استادیوم Henningsvær Idrettslag «هنینگسوار ایدرتتسلاگ» در دهکده ی ماهیگیری کوچکی به نام هنینگسوار نروژ و روی دو جزیره ی کوچک واقع شده و به سختی می توان نام آن را استادیوم گذاشت؛ چرا که این استادیوم هیچ صندلی نداشته و تنها چند متر آسفالت دور تا دور زمین آن ریخته شده و تنها برای فوتبال تازه کارها مورد استفاده قرار می گیرد، اما مکان قرار گیری آن حقیقتا جادویی می باشد.

استادیومی خارق العاده روی آب های دریا

این استادیوم در واقع روی یک جزیره ی کوچک صخره ای واقع و با دیدهای خارق العاده ای احاطه شده است که از آن جمله می توان به کوه ها و قله های ناهموار دراماتیک، دریا و خلیج های زیبا اشاره نمود. زمین فوتبال با درست کردن بستری سنگی در جنوبی ترین بخش جزیره ی Hellandsøya ایجاد گشته که همین موضوع باعث شده چشم انداز این قسمت بسیار خشن باشد. نکته ی عجیب و جالب و ماجرا اینجاست که این چشم انداز با تعداد زیادی قفسه های خشک کردن ماهی کاد cod آراسته شده است! در محیط خارجی این زمین مسیری آسفالته واقع شده که هم به عنوان جایگاه تماشاچی ها و هم به عنوان پارکینگ ماشین به کار می رود. از آنجا که روستای هنینگسوار حدود 200 نفر جمعیت دارد، ظرفیت کم این استادیوم کافی به نظر می رسد.

این استادیوم دارای چمن مصنوعی بوده و عمدتا توسط اعضای باشگاه آماتورهای Henningsvær IL برای تمرین دادن به کودکان مورد استفاده قرار می گیرد. این استادیوم برای بازی های عصر نیز استفاده می شود و به همین دلیل مجهز به نورافکن است.

استادیومی خارق العاده روی آب های دریا

استادیومی خارق العاده روی آب های دریا

استادیومی خارق العاده روی آب های دریا

استادیومی خارق العاده روی آب های دریا

استادیومی خارق العاده روی آب های دریا

استادیومی خارق العاده روی آب های دریا

استادیومی خارق العاده روی آب های دریامنبع : amusingplanet