حافظیه (مزار لسان الغیب)
امید سرافرازی
نقدها:
گزارش
آرامگاه حافظ
توصیه شده توسط کاربر

حافظ نياز به معرفي نداره. فكر نميكنم كسي باشه شيراز بره و به آرامگاه حافظ سر نزنه. آرامگاه حافظ واقعا زيبا بود مخصوصا سقف آرامگاه و طبيعتا هميشه جمعيت زيادي براي بازديد حضور دارد كه دقايقي بايد تو صف خريد بليت ايستاد.#تايسيز

نوع سفر:
تاریخ سفر: