Close
خانه زینت الملوک (موزه مادام توسو)
امید سرافرازی
نقدها:
گزارش
خانه زينت الملوك
توصیه شده توسط کاربر

خانه زينت الملوك يا زينت الملك شيراز يكي از جاذبه هاي تاريخي شيراز است. سبك خانه به شكل خانه هاي قجر طراحي شده كه شيشه هاي رنگي و آينه كاري آن فوق العاده است. در زير زمين اين خانه موزه شخصيت هاي معروف شيراز با استفاده از موم درست شده كه زيبايي هاي اين مكان را بيشتر ميكند.#تايسيز

نوع سفر:
تاریخ سفر: