Close
چادگان
Ramin Sh
نقدها:
گزارش
اب گرفتی معابر
(خوشحال و خیلی راضی)
توصیه شده توسط کاربر

دیشب ک ما در شهرستان چادگان بودین در بازندگی شدید ک باعث شد معابر عمومی و خیابان های شهرستان ابگرفتگی ایجاد شود دیدم ک کارگران محترم شهرداری سریع در منطقه حصور یافتند تا رسیدی گنند تا شهرستانشون زشت و بد چهره نشه خیلی خوشم اومد از این همدلی و هماهنگی
باعث نشه ک کل شهر اب گرفتی داشته و باشه و چهری شهر را خیلی زشت کنند و مسئله ی بعدی که زایند رود دیگ داره به فاجعه میره که تو این چند سال اب پشت سد خیلی خیلی کم شده
#تایسیز

مناسب برای
  • هیچ امکاناتی یافت نشد
نوع سفر:
تاریخ سفر: