Close
تخت جمشید (پرسپولیس)
Shene
نقدها:
گزارش
تخت جمشید
توصیه شده توسط کاربر

تخت جمشید
تخت جمشید یا پارسه یا پرسپولیس نام یکی از شهرهای باستان است که اکنون به مجموعه تاریخی در نزدیکی شیراز تبدیل شده است. ایرانی وجود ندارد که با این مجموعه آشنا نباشد ولی متاسفانه همه این مجموعه را بازدید نکرده اند. در این شهر که 200سال آباد بوده است کاخی در زمان داریوش بزرگ، خشایار شاه و اردشیر اول ساخته شد به نام تخت جمشید. متاسفانه در دوره ایی از تاریخ با حمله اسکندر مقدونی این شهر به آتش کشیده شد و بخشی از این میراث نابود شد. شکوه و جلال این شهر هنوز بعد از هزاران سال را باید رفت و از نزدیک دید و تاریخ رو لمس کرد.
#تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: