Close
تخت جمشید (پرسپولیس)
aryan
نقدها:
گزارش
پارسه
توصیه شده توسط کاربر

#تایسیز
ایران مهد تمدن برتر جهان ، تخت جمشید یا بهتره بگیم پارسه نماد قدرت و شاهان هخامنش و دیگر شاهان تمدن ما مایع افتخار ما درود به ایران و ایرانیان

نوع سفر:
تاریخ سفر: