Close
چغازنبیل
Mostafa
نقدها:
گزارش
چغازنبیل
توصیه شده توسط کاربر

این کاخ در ۶ طبقه بوده که یک معبد بزرگ بوده و طبقه ششم آن به رنگ آبی بوده است.
هنوز هم که هنوزه بعضی از آجرهایی که با خط میخی نوشته شده است سالم میباشد و جای پای کودکی در روی یک آجر روی زمین توجه رو جلب میکنه.
ای کاش بیشتر از ایت آثار مراقبت میشد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: