Close
تخت جمشید (پرسپولیس)
شکوفه.
نقدها:
گزارش
تخت جمشید
توصیه شده توسط کاربر

تخت جمشید پایتخت پادشاهی در زمان هخامنشیان بوده است‌ و دارای چندین کاخ از جمله کاخ هدیش،کاخ تچر،کاخ صد ستون،کاخ دروازه کشورها و سنگ نگاره های زیباست.تخت جمشید عظمت عجیبی دارد وارزش چندین بار دیدن را دارد و در استان فارس با فاصله۶۰ کیلومتری از شیراز ونزدیک مرودشت قرار دارد

نوع سفر:
تاریخ سفر: