Close
مسجد جامع اصفهان (مسجد عتیق)
Tina Azimi
نقدها:
گزارش
یک بنای شکوهمند
توصیه شده توسط کاربر

مجموعه مسجد جامع اصفهان و عظمتش، باعث شگفتی من شد. هرگوشه اش زیبا بود و پر از ریزه کاری. قسمت های زیادی از مسجد و صحن اصلی در حال مرمت و تعمیرات بود ولی چیزی از عظمتش کم نمی کرد.
برای وارد شدن به صحن (که نماز هم در صحن و حیاط اصلی برگزار می شد) نیازی به بلیط نیست ولی برای قسمت های داخلی باید بلیط تهیه شود هرچند انگار یک قسمت هایی از داخل مسجد هم برای تعمیرات یا چیز دیگری بسته بود و حس کردم همه جا را کامل ندیدیم.
یک قسمت از مسجد که مخصوص اذان گرفتن بود، طوری طراحی شده بود که صدا می پیچید و فوق العاده بود. فقط تنها عیبش این بود که اطلاعات کمی در مورد همچین اثر مهم و تاریخی در دسترس بود و من اصلا نتوانستم در مسجد تابلویی که اطلاعات دقیقی داده باشد پیدا کنم.این مسجد این قابلیت را داشت که بروشورها یا حتی کتابچه های مفصلی در موردش تهیه شود و در اختیار توریست ها گذاشته شود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: