Close
خانه زینت الملوک (موزه مادام توسو)
ویدا مهین پو
نقدها:
گزارش
خانه زینت الملک
توصیه شده توسط کاربر

زمانی که در شیراز به دیدن نارنجستان زیبای قوام می روید، می توانید در کوچه کناری آن بازدیدی هم از خانه زیبای زینت الملک داشته باشید. شهرت این خانه بیشتر به خاطر آینه کاری های بینظیر اتاق های آن است. همچنین سقف های زیبای آن که چوبی است و مزین به نقاشی های مختلفی است. اما چیزی که بیشتر دوست داشتم قسمت بالایی تاج عمارت بود که با کاشی هایی زیبا و خوشرنگ نقشی از دو شیر شمشیر به دست و دو فرشته در آن بالا خودنمایی میکرد. تلالو نور اتاق های آیینه کاری شده آنقدر زیاد بود که حتی عکاسی را مشکل میکرد. در زیر زمین این خانه موزه مشاهیر فارس قرار دارد. مجسمه هایی از هنرمندان این دیار که با ظرافت و زیبایی تمام و در ابعادی تقریباً واقعی ساخته شده اند که می توانید ضمن دیدن آنها آشنایی مختصری هم با بیوگرافی آنها داشته باشید. در این خانه هم پنج دری های چوبی و بزرگ قهوه ای رنگ در روبروی حوض آبی رنگ وسط حیاط خودنمایی میکرد و نمایی زیبایی را رقم زده بود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: