Close
نقش رستم
ویدا مهین پو
نقدها:
گزارش
نقش رستم
توصیه شده توسط کاربر

در چند کیلومتری تخت جمشید بنای تاریخی ارزشمندی به نام نقش رستم وجود دارد که در بردارنده چندین نقش برجسته می باشد و آرامگاه چند تن از پادشاهان ایران است. اولین چیزی که در بدو ورود به نقش رستم توجهتان را جلب خواهد کرد نمادهای صلیبی شکل بر بالای کوه است که در حقیقت ورودی آرامگاه پادشاهانی چون خشایارشاه و داریوش است. طرح ورودی این آرامگاه ها برگرفته از تخت جمشید است و در وردی هر کدام چهار ستون و سرستون مشابه می توانید ببینید. بالای آرامگاه ها نیز نقشی از پادشاه و ملازمانش دیده میشود. این مکان ها قابل بازدید نیستند و به دلیل قرار گیری در این ارتفاع از دسترس دور هستند. اما در پایین محوطه چندین نقش برجسته با شکوه قرار دارد که هر کدام متعلق به زمان های مختلف از عیلامیان، هخامنشی تا ساسانیان است. هر نقش داستانی برای خودش دارد که دست مایه بیشتر آنها پیروزی پادشاهان بر دشمنانشان است. در یک نقش پیروزی شاپور اول بر والرین رومی را می بیند و در نقشی دیگر تاجگزاری نرسی. گاهی بهرام دوم در حال نبرد است و گاهی نقش هرمز دوم با صلابت بر سنگها نقش بسته است. در جلوی این نقش برجسته ها بنای چهار گوشی وجود دارد که به کعبه زرتشت معروف است ولی هنوز به درستی کاربری آن مشخص نشده است. بازدید از این مجموعه حدود یک ساعت از وقتتان را خواهد گرفت و اگر در فصل گرم راهی بازدید شدید توصیه میکنم کلاه آفتابی و بطری آب را نیز همراه خود داشته باشید.

نوع سفر:
تاریخ سفر: