Close
مسجد جامع یزد
زهرا طوسی
نقدها:
گزارش
مسجد جامع یزد
توصیه شده توسط کاربر

ساخت هر قسمت این مسجد نمونه ای از دوره خاصی از گذشته است. ابتدای ساخت به قبل از اسلام و اتمام کار به دهه اخیر میرسد و یکی از زیباترین بناهای دوره تیموری است که از نظر کاشی کاری، سردر رفیع، کتیبه و مناره ها جزء زیباترین معماریهای قرن نهم هجری قمری است. کتیبه های مسجد به خط کوفی آجری و ثلث سفید بر روی کاشی لاجوردی است. این مسجد با بلندترین مناره، در دوران پیش از اسلام پایه ریزی شده و بعد از اسلام تبدیل به مسجد شده و به مرور زمان در دوره های ایلخانی و تیموری کامل شده و در دوره قاجار به شکل کنونی درآمده است. طبق مستندات این مسجد قبلا آتشکده بوده که در زمان اسلام تبدیل به مسجد شده است. برای تهیه خاک کاشیها و خاک مصالح از گلاب و خاک کربلا استفاده شده است و زمانی عکس این مسجد پشت اسکناسهای 20 تومانی بوده است. تصویر دوم توسط یکی از همسفران گرفته شده است. ما قبل از ظهر برای بازدید رفته بودیم که تعدادی دانش آموز پسر در مسجد بودند و مشغول تهیه روزنامه دیواری و کارهای فرهنگی بودند و عکس دسته جمعی با اونها گرفتیم.

نوع سفر:
تاریخ سفر: