Close
باغ دولت آباد
مریم
نقدها:
گزارش
باغ دولت آباد
توصیه شده توسط کاربر

باغ دولت آباد بکی از باغ های قدیمی شهر یزد و در خیابان شهید رجایی است که در یونسکو نیز ثبت شده بلندترین بادگیر خشتی جهان را داراست ارتفاع آن ۳۳و۸۰ سانتی متر است مساحت باغ۷۰هزار متر مربع بوده و سال ساخت آن به اواخر دوره افشاریه برمی گردد همونطور که در عکس آخری می بینید اگر بنایی ثبت یونسکو شود باید یک قسمت از سازه اصلی بدون بازسازی بماند

نوع سفر:
تاریخ سفر: