Close
تنگه چاهکوه
Amin
نقدها:
گزارش
تنگه چاهکوه
توصیه شده توسط کاربر

تنگه چاهکوه یکی از عجایب هفتگانه قشم و اسرار آمیز ترین مناطق جزیره است که در 70 کیلومتری شهر قشم قرار دارد. این تنگه در کنار روستای چاهوی شرقی قرار دارد. دو دره عمود بر هم به عمق 100متر و دیوار ه هايي گاه تا 20متر نمایی بسیار زیبا از حجم ها، حفره ها و تندیس ها ی طبیعی ایجاد کرده اند.در بعضی قسمتها فاصله دیوارها کمتر از نیم متر است. در این تنگه، چاهک های طبیعی وجود دارد که در آن آب شیرین توسط باران ذخیره شده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: