Close
مسجد جامع یزد
فاطمه خرقه پوش
نقدها:
گزارش
#مسجد_جامع_یزد
توصیه شده توسط کاربر

به رسم اکثر شهرهای ایران که مسجد جامعی را در دل خود دارند یزد هم #مسجد_جامع بسیار زیبایی را در دل خود نهفته است که بنا و پایه های اصلی آن را به دوره ساسانی و سبک و سیاق فعلی آن را آذری و گنبدخانه آن را ایلخانی و سر در آن را تیموری دانسته اند.
علت شهرت #مسجد_جامع_یزد را هم خوابیدگی گنبد و سردر بلند و همچنین کاشی کاری های منحصر به فردش میدانند.
کتیبه هایی به خط کوفی و خط ثلث در مسجد وجود دارد که که در کتیبه سر در نام شاهرخ تیموری و سلطان جهانشاه دیده میشود.
در دوران پیش از اسلام در این مکان و مساجد جامع دیگر احتمالا آتشکده ساسانی برپا بوده است و بعد از اسلام تبدیل به مسجد شده است.
این مسجد همانند مساجد جامع دیگر شامل سردر ورودی و جلوخان،صحن وسیع، شبستان های ستون دار،رواق های جانبی صحن،گنبد خانه، ایوان، کتابخانه و کتیبه های و سنگ نبشته های تاریخی و غیر تاریخی میباشد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: