Close
تنگه چاهکوه
مریم رجایی
نقدها:
گزارش
تنگه اعجاب انگیز
توصیه شده توسط کاربر

به نظر من تنگه چاهکوه عحیب ترین و باابهت ترین جاذبه قشم است. این تنگه با اشکال عجیب و ماورایی اش براثر فرسایش خاک ناشی از باد و باران در طی قرنها ایجاد شده است. چاهکوه واقعا رعب انگیز و عجیب است و تا رسیدن به بخش های جذاب تنگه چند دقیقه ای بایستی پیاده روی کنید. در ابتدای تنگه چند چاه دستکند نیز قرار دارد که اب اشامیدنی از انها برداشت میشود. در مواقعی که بازندگی زیاد باشد بخشهایی از تنگه با اب پر میشود که بر زیبایی ان میافزاید. این تنگه واقعا جذاب و دیدنی است اما دسترسی به برخی بخشها دشوار است و باید به هنگام بازدید احتیاط کرد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: