Close
مسجد جامع اصفهان (مسجد عتیق)
ساره سلطانپور
نقدها:
گزارش
مسجد جامع اصفهان
توصیه شده توسط کاربر

مسجد جامع اصفهان که به مسجد جامع ومسجد جمعه اصفهان هم معروف است، یکی از بناهای تاریخی شهر اصفهان است و مربوط به قرن دوم هجری قمری است. مسجد در ابتدا کوچک بوده اما در دورانهای مختلف قسمتهای زیادی به آن افزوده شده بهمین دلیل هر شبستان سبک متفاوتی دارد. در بعضی قسمتها با گذشت زمان ستونها کاملا منحرف شده است. این مسجد دارای ده ورودی است.ما از ورودی بازار وارد شدیم. داخل حیاط مسجد یک حوض چهارضلعی که در وسط صحن قرار دارد و یک حوض دیگر که در قسمت شمالی ساخته شده است. محرابها با تزیینات زیبایی از گچ،سنگ و کاشی ساخته شده اند. چهار ایوان در وسط چهار ضلع حیاط قرار دارد .تزیینات مسجد شامل مقرنس و گچ کاری و کاشیکاری های زیباست اما در بیشتر قسمتها تزیینات آجرکاری است.در قسمتهایی از شبستانهای قدیمی تر آثار آتش سوزی روی آجر ها دیده میشود که مربوط به زمان اسماعیلیان می باشد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: