Close
خیابان استقلال
Mohammad Shams
نقدها:
گزارش
خیابان استقلال
توصیه شده توسط کاربر

خیابان اصیل و طولانی استقلال، یکی از جاذبه های شهر استانبول و مهم ترین خیابان بخش اروپایی این شهر است.

این خیابان یکی از زنده ترین مناطق شهر استانبول است که دو طرف آن مملو از کافه، رستوران، فروشگاه و مرکز خرید است. روزانه بیش از یک میلیون نفر از این خیابان بازدید میکنند.

در روزهای بارانی، زیبایی این خیابان به نهایت خود میرسد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: