Close
مسجد جامع یزد
SHeyma
نقدها:
گزارش
مسجد جامع یزد
توصیه شده توسط کاربر

با وجود اینکه مسجد در دوره های مختلف ساخته شده اما هر کدام از دوره‌ها به سازندگان دستور می دادند تا مقداری از خاک کربلا را به عنوان تبرک در آن استفاده کنند. نشان صلیب شکسته یا آخشیخ یا گردونه مهر در مسجد جامع یزد در چهار طرف گنبد مسجد جامع گذاشته شده است. دقیقا زیر اسم حضرت علی این نشان ها آورده شده است.به گفته آقای دکتری که تور لیدر بودند: در زمان آریائی ها ( که در ابتدا چوپان بودند) خواستند به ایران بیایند که اگر دوست داشتند در همین جا بمانند و اگر دوست نداشتند نشانی بگذارند(صلیب شکسته) و بروند. پس آن ها ایران را دوست نداشتند و رفتند و نشانی گذاشتند. یکی از زیبائی ها مسجد این است که روشنایی آن غیر مستقیم به وسیله انعکاس نور بر روی گچ سفید گنبد و پس از آن به دیوارها و فضای درون مسجد است. در چهار طرف گنبد اسم علی آورده شده است با این تفاوت که در 3 طرف آن اسم حضرت علی 3 بار آورده شده است و در ورودی آن فقط 2 بار به این دلیل که اگر نور خورشید بر این ها بتابد ممکن است نام علی که در وسط است بر زمین بیافتند که محل عبور مردم است پس 2 بار نوشته شده است. دو مناره اصلی مسجد جامع یزد از بلندترین مناره های جهان هستند که ارتفاع تقریبی دو مناره 52 متر و قطر آن 8 متر است. ایشان می گفتند این مسجد بخت هم باز می کند . روزهای جمعه دختران در پشت بام گردو با پوست و انار را به همراه کلید مناره ها را زیر پا می گذارند و سر ظهر 2 رکعت نماز حاجت می خوانند .

نوع سفر:
تاریخ سفر: