Close
ساحل و خلیج پزم
فرشاد شفیعی شهیدلو
نقدها:
گزارش
خلیجی با انواع قایقهای ماهیگیری
توصیه شده توسط کاربر

روستای پُزم به دو ناحیه:پزم مچّآن و پزم تیاب تقسیم میشود.تیاب به معنی ساحل بوده و بنابراین خلیجی که انواع قایقها و کشتی های ماهیگیری در آن لنگر انداخته اند، پُزم تیاب نامیده میشود.این خلیج در حدود ۶۲ کیلومتری غرب چابهار ودر سمت غربی خلیج چابهار واقع شده است.در جنب این خلیج، کوه صخره ای قرار دارد که از بالا، منظره خلیج با قایقهای لنگر انداخته در آن، بسیار زیبا و تماشائی است.در سمت جنوب شرقی خلیج و با گذر از کنار کوهها ، به ساحل صخره ای پُزم تیاب میرسیم که این ناحیه نیز با چشم اندازه ای زیبا از دریای مکران و امواج به هم تنیده با صخره ها، اشکال بسیار زیبائی را خلق نموده است که انسان از دیدن این همه زیبائی سیر نمیشود و یکی دیگر از آفریدگان خداوندی را شاهد میشود.
#چابهارچهارفصل
#دورهمی_لست_سکند
#آژانس_لیپار_گشت_نوین

نوع سفر:
تاریخ سفر: