Close
ساحل و خلیج پزم
زهره دشتی
نقدها:
گزارش
ساحل زیبای پزم
توصیه شده توسط کاربر

یکی از زیباترین نقاط دیدنی نزدیک چابهار، ساحل و خلیج صیادی پزم در کنارک است. دماغه ای با ارتفاع کمتر از دماغه بریس که نمایی مشابه آن را دارد. صخره ای که زیر پایتان آبی بیکرام دریا و قایق های کوچک و بزرگ ماهیگیریست. در کناره این دماغه با عبور مسیری بین کوه و دریا به ساحل زیبای پزم می رسیم. ساحلی بزرگ و زیبا که قسمتی از آن ماسه ای و قسمتی صخره ای است. همچین طاق صخره ای زیبایی در این ساحل وجود دارد که مشابه آن در هیچ جای ایران نیست.

نوع سفر:
تاریخ سفر: