Close
خیابان استقلال
لیلا
نقدها:
گزارش
خیابان سرزنده استقلال
توصیه شده توسط کاربر

خیابان استقلال که شروعش از میدان تقسیم است آرام آرام با باری تاریخی، فرهنگی و هنری به سمت برج گالاتا پیش می رود.شاید هیچ خیابان دیگری در استانبول این تعداد بازدید کننده را یکجا پذیرا نباشد. سخاوت خیابان استقلال تمامی ندارد. شلوغی بی وقفه استقلال شب و روز نمیشناسد و این خود یکی از جذابیت های این خیابان است. از بستنی فروشهای سنتی با لباسهای زیبایشان گرفته تا گاری صدف و بلوط و بلال تا نوازندگان بی چشم داشت هریک در این پویایی سهمی دارند. انواع برندها که گاه هرچند متر که دوباره تکرار میشوند، میبینیشان و به شک می افتی که مگر چند دقیقه پیش از کنارش نگذشتی؟ و شاید حسی شبیه دژاوو را تجربه میکنی.. رستورانها ، کافه بارها، اماکن تاریخی، مدرن و سنتی، همه در کنار هم به بهترین شکل چیده شده اند. سگ و گربهایی که هرکدام کناری در ارامش لم داده اند. در خیابان استقلال هر طرف که بگردی سوژه ای برای عکاسی خواهی یافت، دلیلی برای خوشحال بودن و بهانه ای برای لبخند زدن. مناظری سراسر رنگ، آوای موسیقی و انسانهایی شاید از هر ملیتی که ارام و شاد از کنار یکدیگر میگذرند همه و همه انرژی مثبت این فضا را بیشتر و بیشتر میکند. #گلفام_سفر

نوع سفر:
تاریخ سفر: