Close
پل گالاتا
Peiman zaki
نقدها:
گزارش
پل گالاتا
توصیه شده توسط کاربر

پل گالاتا یکی از پل های ارتباطی قسمت اسیایی به اروپایی استانبول است. موقعی که رسیدیم دم غروب بود و از روی پل گالاتا همه جای استانبول بی نظیر جلوه میکرد. ماهیگیران در حال صید ماهی، گردشگران در حال ثبت این منظره زیبا و برخی هم در حال خوردن غذای دریایی در رستوران های زیر پل گالاتا بودند. خوردن ذرت مخصوصا نوع ذغالیش در کنارپل گالاتا برام خیلی لذت بخش بود. ما برای اومدن به این پل از تکسیم با پای پیاده اومده بودیم ولی با ترموا هم میشه به این. پل رسید.

نوع سفر:
تاریخ سفر: