Close

هنر اسپری

/ /

یکی از کارهایی که در مسیر کلیسای بر خون ریخته شده می توانید ببینید، هنر رنگ آمیزی با اسپری در سنت پترزبورگ است که در نوع خود بسیار جالب است.

نظرهای کاربران

شما هم می توانید نظر خود را برای ما بنویسید

لست سکند
آیا این ویدئو را می پسندید؟ ویدئو مشکل دارد؟ گزارش کنید