Close
ویدئو

اوج آرامش و هنر در موزه بونسای ژاپن

درختان بندانگشتی، نماد عظمت خداوند

بونسای، دارسان یا درخت ریزه‌های ژاپنی هنرِ پرورشِ درختان و گیاهانی است که در اندازهٔ کوچک ایجاد می‌شوند.
بونسای، درخت یا گیاهی است در گلدان و به‌صورتی پیرایش می‌شود که پاکوتاه شده و در سنینِ ۱۰۰ تا ۲۰۰ سالگی در حدود ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر بلندی داشته باشد.
بونسای در ژاپنی بن به معنیِ بشقاب، سینی یا گُلدان و سای به معنیِ کشت و کار است و ترکیبِ بونسای را می‌توان، کاشته شده در سینی معنا کرد؛ اما هر گیاهی که در گلدان یا سینی کاشته شده باشد را نیز نمی‌توان بونسای نامید.
از آنجا که پیراستنِ گیاه به صورتِ بونسای، شبیه سازی شکلِ درخت در اندازه کوچک‌تر است، فرهنگستان زبان فارسی برای واژهٔ بونسای برابرِ فارسیِ دارسان (همانندِ دار و درخت) را برگزیده است.

شما را به دیدن گوشه ای از موزه هنرهای بونسای اومیا ی ژاپن که در شهر سایتاما قرار دارد دعوت میکنم.

نظرهای کاربران

شما هم می توانید نظر خود را برای ما بنویسید

لست سکند
آیا این ویدئو را می پسندید؟ ویدئو مشکل دارد؟ گزارش کنید