ویدئو

این مرد به حیوان خانگی عجیبش ماهیگیری یاد میدهد

این مرد به حیوان خانگی عجیبش ماهیگیری یاد میدهد

پس از جدا شدن از گله خود در طول طوفان، این پلیکان بزرگ توسط کارکنان در اردوگاه صفری گرفته شد. جفری، مدیر اردو، هر روز صبح زود بیدار شد تا ماهیگیری کند و یک دوستی غیرمنتظره ایجاد کرد.

نظرهای کاربران

شما هم می توانید نظر خود را برای ما بنویسید

لست سکند
آیا این ویدئو را می پسندید؟ ویدئو مشکل دارد؟ گزارش کنید