Close
ویدئو

این مرد به حیوان خانگی عجیبش ماهیگیری یاد میدهد

این مرد به حیوان خانگی عجیبش ماهیگیری یاد میدهد

پس از جدا شدن از گله خود در طول طوفان، این پلیکان بزرگ توسط کارکنان در اردوگاه صفری گرفته شد. جفری، مدیر اردو، هر روز صبح زود بیدار شد تا ماهیگیری کند و یک دوستی غیرمنتظره ایجاد کرد.

نظرهای کاربران

شما هم می توانید نظر خود را برای ما بنویسید

لست سکند
آیا این ویدئو را می پسندید؟ ویدئو مشکل دارد؟ گزارش کنید