گرگان ، شهر مهربان ، ملل تا دربنو

4.5
از 28 رای

شهر گرگان (استرآباد) در دوران قاجار ۶ محله بزرگ به نامهای سرپیر، دربنو، سرچشمه، میخچه گران، نعلبندان، سبزه مشهد و میدان داشت که دارای چندین محله فرعی مثل پاسرو، میرکریم، دوشنبه ای، شیرکش بوده است. بیشتر مساجد و تمام تکایای قدیمی و زیارتگاه ها و مکان های مذهبی شهر نیز در همین محلات قرار دارند که امروز بافت قدیم و معماری سنتی و تاریخی این شهر و بخش عمده ای از میراث فرهنگی این دیار را تشکیل می دهند.

عمده ترین بازار شهر بازار نعلبندان و کهنه بازار هستند که ترکیب فضای کالبدی آنها به صورت خطی بود و غالبا به میدان و بازارچه ها متصل می شدند.