موزه پیروزی مسکو، جایی که میتوانید خود را در دل جنگ جهانی دوم قرار دهید!

4.4
از 23 رای

موزه پیروزی مسکو یکی از بزرگترین و مهمترین موزه های روسیه است. این موزه یادمان جنگی وطن پرستانه است .برای دیدن این موزه به پارک پیروزی بروید و با پرداخت 400 روبل به بازدید جبهه های مهم در جنگ جهانی دوم و مقاومت مردم روسیه بروید.