مقبره ی سرباز گمنام مسکو

4.4
از 14 رای

این مقبره  در کنار دیوار سرخ کرملین و در ورودی پارک الکساندر قرار دارد. اینجا نماد محل توقف آلمان نازی که قصد تصرف مسکو را داشتند بوده و مزار سربازانی است که در سال 1941 کشته شدند و چند سال بعد کنار این دیوار دفن شدند. از سال 1967 بازدید این محل باری عموم آزاد شده است.