هنر زیبای ایرانی در تکیه ی معاون الملک کرمانشاه

4.2
از 5 رای

چند باری به کرمانشاه سفر کردم ولی اینبار به دنبال جای جدیدی در کرمانشاه بودم.

در جستجویی که انجام دادم، تصاویری از نورهای رنگی که از پنجره روی دیوار را نورافشانی کرده بود، توجه مرا به خود جلب کرد.

بله اینجا تکیه ی معاون الملک است در شهر کرمانشاه.

به تکیه مراجعه کردیم و با توضیحات خوب پیرمرد راهنما، تصمیم گرفتیم روز بعد ابتدای صبح ، وقتی که آفتاب در افق قرار دارد و نورهای رنگی بر کفپوش تکیه نورافشانی میکند، به اینجا بیاییم.

این تکیه که در 1305 شمسی و در دوران قاجاریه ساخته شد، سالها محل عذاداری مردم برای امام حسین در ایام محرم بوده است.

توصیه میکنم بازدید از این تکیه را از دست ندهید. ترجیحا در ابتدای صبح که بهترین حالت نور در تکیه می تابد، به این محل مراجعه کنید.