یک روز رکابزنی از سد تا پل زمانخان در یک نمای پاییزه بهشتی

4.5
از 14 رای

زاینده رود در فصل پاییز ، بهشتی از رنگ در مسیر خود در پایین دست سد تا پل زمانخان و باغبادران می آفریند .
زیبایی های بهشتی زاینده رود و باغات و بیشه زارهای اطراف آن را در یک رکابزنی یک روزه از سد زاینده رود تا پل زمانخان در این ویدئو بلاگ در دو قسمت مشاهده کنید با عبور از روستاهای ساحلی حجت آباد ، قراقوش ، گرم دره ، مارکده ، صادق آباد ، یاسه چاه ، هوره ، سوادجان