چگونه این مرد یک دریاچه بزرگ را تمیز و شفاف کرد؟

4.9
از 8 رای

همه ما در شهرمان جایی را داریم که از دوران کودکی با آن خاطره داشته باشیم. خیلی وقت ها به آنها سر می زنیم و با دیدنش به دوران کودکی سفر می کنیم.اما اگر این مکان های خاطره انگیز دچار تغییراتی بشوند که برای ما خوشایند نباشد چه می کنیم؟ ما معمولا از آن گذر کرده و شاید دیگر هرگز به آنجا نرویم ولی در مورد این مرد که در ویدئو با او آشنا می شوید اینگونه نبوده است.او با دیدن آلودگی دریاچه زمان کودکی اش فقط یک آه نکشیده و آنجا را فراموش نکرده. اینکه چگونه او یک دریاچه با آن وسعت را شفاف و تمیز کرده سوالی است که پاسخش می تواند برای شما نیز جالب باشد.پس با ما همراه شوید تا با این ترفند شگفت انگیز آشنا شوید!

 منبع: Youtube