گُل زمین چَهبار (چابهار سرزمین زیبا)

4.6
از 65 رای

چابهار همچو نگینی است که در گوشه ایران زمین جا خوش کرده و محل زندگی مردمان مهربان بلوچ است که با کمبودهای فراوان روزگار می گذرانند.
در این ویدئو، گوشه ای از زیبایی های بلوچستان و سواحل مَکْران از دَرَک تا خلیج گواتر را مشاهده می کنید.