جاذبه های ارومیه

0
کلیسای ننه مریم (شرق آشور)
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 26 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
دریاچه ارومیه
4
(از 17 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 30 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 94٪ از 17 رای
مشاهده
بنای سه گنبد

بنای سه گنبد

Urmia Segonbad
3.2
(از 8 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 39 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 8 رای
مشاهده
بندر شرفخانه

بندر شرفخانه

Sharafkhaneh Harbor
3.2
(از 4 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 38 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
کوه بوز سینا

کوه بوز سینا

Boz Sina Mountain
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 3 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
دریاچه و کوه دالامپر

دریاچه و کوه دالامپر

Dalamper lake & mountain
5
(از 6 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 1 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
آبشار سوله دوکل

آبشار سوله دوکل

Soleh Dokol Waterfall
4.4
(از 5 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 7 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
مرکز خرید تورک مال
3.5
(از 4 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 36 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 4 رای
مشاهده
بازار تاناکورا (ارومیه)
3
(از 2 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 31 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد سردار

مسجد سردار

Sardar Mosque
3
(از 3 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 37 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
موزه مردم شناسی ارومیه

موزه مردم شناسی ارومیه

Urmia Anthropological Museum
3
(از 2 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 31 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
پارک گلها (گول لر باغی)
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 8 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
تالاب گلمرز

تالاب گلمرز

Gulamarz Lagoon
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 8 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
دهکده ساحلی چی چست

دهکده ساحلی چی چست

Chi Chest Coastal Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 10 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار تاریخی ارومیه

بازار تاریخی ارومیه

Urmia Historical Bazzar
3.8
(از 6 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 29 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 6 رای
مشاهده
موزه ارومیه
3.3
(از 3 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 35 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
سد شهر چای ارومیه

سد شهر چای ارومیه

Urmia Shahre Chay Dam
3
(از 1 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 20 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کوه سیر داغی

کوه سیر داغی

Sir Daghi Mountain
4
(از 2 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 14 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد اعظم ارومیه
2
(از 1 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 28 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای مار سرگیز
3
(از 2 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 31 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده