جاذبه های استان آذربایجان غربی

0
آبگرم قینرجه (تکاب)
4
(از 2 نقد و بررسی)
تکاب / ایران
رتبه در تکاب 5 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کلیسای مار سرگیز
3
(از 2 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 31 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
درياچه سيلوانا ارومیه
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 4 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پارک دانشجو ارومیه (گولر باغی)
4
(از 2 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 14 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
قلعه کاظم داشی

قلعه کاظم داشی

Kazem Dashi Castle
4
(از 2 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 14 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
تالاب حسنلو

تالاب حسنلو

Hasanlo Lagoon
3
(از 1 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 20 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه مارمیشو
4
(از 3 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 19 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
پیست اسکی خوشاکو

پیست اسکی خوشاکو

Khoshaku Ski Resort
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 4 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پارک ائللرباغی
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 26 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
دخمه سنگی فقرگاه

دخمه سنگی فقرگاه

Fakhrigah Rocky Cellar
4
(از 1 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 6 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مرکز خرید ژابیز

مرکز خرید ژابیز

Zhabiz Shopping Center
3
(از 2 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 31 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
تفرجگاه بند

تفرجگاه بند

Band Promenade
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 4 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد لطفعلي خان

مسجد لطفعلي خان

Lotfali Khan Mosque
4
(از 2 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 14 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد جامع ارومیه

مسجد جامع ارومیه

Jame Mosque of Urmia
3
(از 1 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 20 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
خیابان امام (ارومیه)
4
(از 2 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 14 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
خیابان ملل

خیابان ملل

Melal Street
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 25 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 2 رای
مشاهده
مرکز خرید پردیس

مرکز خرید پردیس

Pardis Shopping Center
3
(از 1 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 20 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
پارک ملت

پارک ملت

Mellat Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 10 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک الغدیر

پارک الغدیر

Alghadir Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 10 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک جنگلی شیخ تپه

پارک جنگلی شیخ تپه

Sheikh Tapeh Forest Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 10 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده