جاذبه های استان آذربایجان غربی

0
باغ وحش درنا
3
(از 1 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 20 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
روستای بند

روستای بند

Band Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 2 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کوه قیه

کوه قیه

Ghieh Mountain
5
(از 1 نقد و بررسی)
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 2 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دخمه سنگی فرهاد

دخمه سنگی فرهاد

Farhad Stone Dakhma
4
(از 1 نقد و بررسی)
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 6 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای حضرت مریم

کلیسای حضرت مریم

Church of Saint Mary
0
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 40 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
دریاچه تخت سلیمان
0
تکاب / ایران
رتبه در تکاب 6 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار ممکان

آبشار ممکان

Waterfall Mamakan
0
سلماس / ایران
رتبه در سلماس 5 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
دره خورخوره

دره خورخوره

Khvor Khvoreh Valley
0
سلماس / ایران
رتبه در سلماس 5 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کلاهک سنگی ماکو

کلاهک سنگی ماکو

Kolahake Sangie Makoo
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
بازارچه مرزی پیرانشهر
0
پیرانشهر / ایران
رتبه در پیرانشهر 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک سید قطب

پارک سید قطب

Seyed Qotb Park
0
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 18 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای آغسقال

روستای آغسقال

Aghsaghal Village
0
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 40 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
گنبد نمکی تازه کند
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
قلعه راوز

قلعه راوز

Ravaz Castle
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار یاریم قیه

غار یاریم قیه

Yarim Ghieh Cave
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
قلعه سیاه

قلعه سیاه

Black Castle
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پل قره کورپو (پل سیاه)
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پل قلعه جوق

پل قلعه جوق

Qaleh Juq Bridge
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای آغگل

روستای آغگل

Agh Gol Village
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
دره باغی

دره باغی

Baghi Valley
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده