جاذبه های استان آذربایجان غربی

0
مسجد جامع ماکو
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پل پنج چشمه

پل پنج چشمه

Panj Chechme Bridge
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای رند

روستای رند

Rend Village
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
چشمه ثریا

چشمه ثریا

Soraya Fountain
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار کهریز

غار کهریز

Kahriz Cave
0
تکاب / ایران
رتبه در تکاب 6 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
زندان برنجه

زندان برنجه

Berenjeh Prison
0
تکاب / ایران
رتبه در تکاب 6 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
تالاب چملی ( جزیره چمن متحرک)

تالاب چملی ( جزیره چمن متحرک)

Chamli Wetland (Animated Grass Island)
0
تکاب / ایران
رتبه در تکاب 6 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار مام قوچاق

غار مام قوچاق

Mam Ghochagh Cave
0
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 18 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار شوران

غار شوران

Shoran Cave
0
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 18 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای اگریقاش
0
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 18 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار راکاد
0
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 18 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار برده بور

غار برده بور

Bardeh Bor Cave
0
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 18 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار قلعه شاه

غار قلعه شاه

Ghale Shah Cave
0
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 18 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مقبره امامزاده محمد و ابراهیم (امامزاده بکشلو)

مقبره امامزاده محمد و ابراهیم (امامزاده بکشلو)

Tomb of Imamzadeh Mohammad And Ebrahim (Bakeshlu Imamzadeh)
0
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 18 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
دخمه سنگی یوسفکند

دخمه سنگی یوسفکند

YousefKand Stone Dakhma
0
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 18 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار رفته

غار رفته

Rafteh Cave
0
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 18 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای سهولان
0
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 18 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای خورنج

روستای خورنج

Khorenj Village
0
پیرانشهر / ایران
رتبه در پیرانشهر 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
قلعه دم دم

قلعه دم دم

Domdom Castle
0
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 40 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
قلعه بردوک

قلعه بردوک

Barduk Castle
0
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 40 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده