سفرنامه های بهمئی

تقویم ۱۴۰۳ لست‌سکند - جایگاه K - دسکتاپ

نجواکنان در دامنه‌های حاتم

مسابقه سفرنامه نویسی - روایت‌نامه ۱۴۰۲

به نام آنکه عالم آراست (روایت‌نامه تنگ سولک) بارها می‌گویم ارزشش را داشت، پیکره‌های سنگی که صخره را به تسخیر خودشان درآورده بودند. ایستاده با ردایی بلند و شنلی بر دوش همگان را دعوت به نمایش شکوه و اقتدار الیمائی می‌کردند. راه ‌سنگی باستانی پیش رویمان دروازه‌ای

ویدا مهین پو
11
157
4.2
ادامه مطلب