سفرنامه های نوردوز

آگهی لست سکند - مرجع قیمت ۲ - جایگاه K - دسکتاپ

ارمنستان با کراس کانتری (2 قسمت)

تا جایی که یادم می آید از همان کودکی عاشق دوچرخه و دوچرخه سواری بودم. طبیعت را هم دوست داشتم و بارها با دوچرخه  کودکیهایم به دل طبیعت می زدم و آنقدر که سن من اجازه می داد از خانه، محله و شهر دور می

محسن
49
14.4K
4.4
ادامه مطلب