سفرنامه های شادگان

آگهی لست سکند - مرجع قیمت ۲ - جایگاه K - دسکتاپ

راهنمای بازدید از تالاب شادگان

مسابقه سفرنامه نویسی حرفه ای سفرهای داخلی (ایران) 97

به نام یگانه خالق هستی راهنمای بازدید از تالاب شادگان نویسنده و عکاس: ویدا مهین پو   "تالاب ها برای آینده شهری پایدار" (شعار روز جهانی تالاب ها در سال 2018) مقدمه طبیعت همواره فروتنانه موهبت هایش را در اختیار بشر قرار داده و گاه بی مهری شان را به جان و

ویدا مهین پو
22
19K
4.5
ادامه مطلب