سفرنامه های سینترا

سفرنامه نویسی لست‌سکند - جایگاه K دسکتاپ

سوار بر دوچرخه، در غربی ترین جاده های قاره سبز (سفرنامه پرتغال)

مقاصد : سینترا
مسابقه سفرنامه نویسی 96

رکاب زدن در آن جاده خارج شهر با شیبی حدود 10 درجه راحت نبود، به خصوص وقتی می بینی ماشین‏های سبک و سنگین به آسانی و با کمی فشار بر پدال گاز از کنارت می‏گذرند، حال آن‏ که تو برای اندکی پیش روی باید انرژی

علی جاویدی صباغیان
42
14.2K
4.5
ادامه مطلب