• 33

  5085

  18

  سفرنامه صربستان

  چهارشنبه، 4 مهر 1397 ساعت 09:00 توسط 100safar بلگراد نووی ساد سوبوتیتسا زلاتیبور

  موضوع انشاء:  "صربستان خود را چگونه گذراندید": به نام خدا و با سلام به خوانندگان انشایمان را آغاز میکنیم: نام کشور صربستان برای من همیشه با جنگ خونین بوسنی و کشتار مسلمانان هم معنی بود. در طول دوران دبیرستانم، تلویزیون وروزنامه ها از گورهای دسته...

  ادامه مطلب »